I yoga taler man om “den symmetriske krop”, især indenfor Iyengar yoga, som handler om stabilitet og præcision (alignment), og målet er at opnå symmetri i kropsholdning, muskelstyrke, smidighed og i øvrigt mentalt. Asymmetri kan eksempelvis opstå ved “skæv” træning, som golf, bowling og baseball, eller ved træning hvor man har en favorithånd eller fod, som fod- og håndbold, tennis, batminton, og rent faktisk i de fleste former for fysisk aktivitet, hvor man muligvis på et ubevidst plan vælger at sætte fra med ens favoritfod i løb, eller træder hårdere med det ene ben på ens cykel, således der med tiden vil forekomme en mere og mere udtalt asymmetri i kroppen. Denne asymmetri giver ikke umiddelbart problemer i hverdagen, men vil i forbindelse med seriøs, eller meget målrettet træning bevirke en risiko for overbelastningsskader i enten den pågældende side, eller faktisk kan det også forårsage kompensationsskader i den modsatte side, idet denne skal holde igen/kompensere for en stærkere/mere benyttede side. Der vil desuden være en interesse i forhold til genoptræning efter en skade, at forsøge at tage hensyn til kroppens symmetri for netop at undgå de ovennævnte kompensationsskader. For at opnå symmetri bør man være opmærksom på den svagere sides begrænsninger, og bør tilpasse ens træning til dennes niveau, og det gælder både i forhold til styrke og smidighed, så kroppen opnår lige meget stryke og smidighed i de to sider. I forbindelse med en forstrækning i det ene ben, som kræver ro for det pågældende ben, bør det således også betyde ro og hvile for det andet ben, og at de bør følges ad i genoptræningsperioden. Målet er en krop hvor begge sider er lige stærke og smidige, og hvor det ben som intuitivt lægges forrest i modificeret skrædderstilling (sukasana) eller den tommelfinger som lægges øverst når hænderne flettes, kan ændres til den modsatte side uden det føles meget uvant. Tanken er at når der er symmetri i den fysiske krop, så påvirker det også symmetrien i den psykiske krop – og desuden mentalt i forhold til kobling af de to hjernehalvdele.