Yin og yang [jong] er et af de mest grundlæggende koncepter i traditionel kinesisk medicin, med tanken om at evnen til at balancere modsætninger er essentielt for et fuldkomment liv. Yin og yang repræsenterer disse modsætninger, hvor yin er det feminine, det passive, negative, højre side, månen, mørket, skyggesiden af bjerget, og omvendt er yang således det maskuline, energi (qi), positive, venstre side, lyset, solsiden af bjerget og sådan kan listen fortsættes.

Der er fire aspekter af denne grundtanke, for det at yin er yangs modsætning, bliver nødt til at være relativt til skalaen, idet vand er yin (koldere) i forhold til damp, men yang (varmere) overfor is. De to modsætninger er gensidigt afhængige, da begrebet “dag” defineres som nattens forsvinden, og hvis dagen ikke tog over ville begrebet blot være noget konstrueret, og reelt ikke-eksisterende, der er tale om en konsumering af dagen. Endelig så sker det som en inter-transformation, hvor dagen først begynder når natten er slut.

Det tegn man ofte forbinder med yin og yang
er egentlig tegnet for tai chi (på kinesisk taiji tu), og taget fra daoismen hvor yin og yang-tanken oprindeligt stammer, som et symbol på dualitet. Hvor yin er skyggesiden af bjerget, og yang er solsiden, er taiji bjergkammen.

I yin og yang er det meget væsentligt at der ikke er tale om noget statisk, som ovenstående eksempel med vand, så kan molekylerne være mere eller mindre fortættede, og derved kan optræde på ethvert stadie. Denne skelnen mellem en bestemt tilstand og noget mere flygtigt er bedre illustrerende for hvad yin og yang er, da det ikke er enten eller, men en flydende proces fra en tilstand til en anden, og ækvilibrium er det som søges.

Ligesom ved både ayurveda og kundalini og tantra yoga med ida og pingala nadierne, så handler yin og yang om at opnå en ligevægt mellem de forskellige modsætninger, således at man som individ kan rumme både ens feminine og maskuline sider, de negative og positive, rumme glæden ved passivitet såvel som aktivitet. I den kinesiske tradition oplever man derfor at udøvere af kampsport skal kombinere denne med kunst og mere stille dyder for også at pleje det feminine og passive.

Ved ubalance mellem yin og yang kan man opleve fysiske og mentale symptomer, og ved at observere hvilken del af kroppen der er problemer med, eksempelvis er organerne opdelt i “solide” organer, som hjerte, lunger, lever, milten og nyrerne (yin) og “hule”, som tarmene, mavesækken, galeblæren og blæren (yang), og derved kan man overordnet diagnosticere årsagen, samt hvilke tiltag som kan virke helbredende.

Dette er en ganske overordnet gennemgang for at illustrere en lille del af den store videnskab yin og yang dækker over, og selvom noget viden virker forældet, så er den overordnede idé om balance god. At der er en sammenhæng mellem fysiske aktiviteter og kropsligt velbefindende er almindeligt anerkendt, og at en forkert livstil kan medføre en række sygdomme bliver mere og mere udbredt.

En stresset hverdag kan forklares med et underernæret yin som gør at yang bliver for aktiv og skaber hovedpine, overproduktivtet i kroppen, blandt andet immunforsvaret, mavesår, halsbrand og aggressivitet. Den omvendte situation, og lidelser som eksempelvis depressioner kan forklares med for lidt yang-aktivitet og vil forårsage at yin dominerer og derved opleves manglende energi, kolde lemmer og apati.

Hvis denne tanke føres videre, så vil livstilssygdomme dermed kunne undgås, eller i hvert fald afhjælpes, med nogle forholdsvis simple korrektioner, hvor de feminine eller maskuline sider plejes afhængigt af lidelsen, hvor en aktiv hverdag afbalanceres med en afslappende beskæftigelse eller en for passiv hverdag kalder på aktivitet og energifyldt fritid.

Ofte vil man intuitivt ende i en ond spiral, hvor en stresset hverdag medfører en stresset fritid, hvor man ikke tager sig tid til en afstressende hobby, men hvis man gør noget så er det også aktivt, eksempelvis intensiv træning for at få det hurtigste udbytte, hvor man i virkeligheden burde sænke tempoet og måske bare meditere. Eller den modsatte situation, hvis man har en passiv hverdag, hvor man ikke føler at man får brugt sin energi, vil man ofte udskyde de mere krævende aktiviteter, og bliver yderligere passiv, med mindre man altså er bevidst herom.