På engelsk skull shining breath (ind imellem oversat til det kranie-rensende åndedræt) og på sanskrit kapalbhati pranayama.

Som udgangspunkt bør denne teknik læres meget varsomt, og kan med fordel superviseres af en erfaren yoga-underviser for ikke at blive utilpas, og til enhver tid vær opmærksom på hvis du bliver svimmel, for så bør du stoppe eller i hvert fald tage en pause med et naturligt flydende åndedræt.

Der er forskellige stilling man kan udføre denne vejrtrækningsteknik afhængig af den ønskede effekt. Hvis målet er at rense luftvejene og få mere luft til hjernen, så kan du sidde med en rank ryg, eksempelvis i behagelig siddende stilling (sukhasana), lotus (padmasana) eller diamantstilling (vajrasana) og trække vejret dybt et par gange gennem næsen.

Hvis målet er at stimulere fordøjelsen kan øvelsen foretages siddende på alle fire, eller stående lænet forover, så overkroppen kommer mellem 45 grader og parallelt med gulvet, således maven kan hænge afslappet og derved bevæges i takt med det kraftfulde åndedræt som kapalbhati består af.

Uanset stillingen så trækkes vejret dybt ind gennem næsen og så pustes luften ud gennem næsen i små korte bevægelser, hvor indåndingen sker helt ad sig selv, så vidt muligt så hurtigt og rytmisk som muligt. Start med 10 hurtige åndedrag, og se om du kan øge antallet uden at blive utilpas, og med tiden se om du kan nå 30 hurtige åndedrag efterfulgt af en pause med et naturligt flydende åndedræt, og derefter to omgange mere af 30, så du samlet når op på 90 gentagelser.

I forhold til tanken om det begrænsede antal åndedrag tildelt det enkelte levende væsen, så svarer en omgang kapalbhati gentagelser til ét åndedrag, således at dette åndedrag også anses for at være livsforlængende, i den forstand at du sparer dine åndedrag.