På engelsk equal breathing og sanskrit sama vritti pranayama, som frit oversat betyder sama “ens, glat, flad, jævn” og vritti: “ændringer, variationer”, hvilket både dækker over at ind- og udåndingen skal udjævnes, og være lige lange, samt at bevidstheden skal udjævnes, fri for ændringer, med andre ord stilnes bevidstheden ved dette åndedræt.

Her er det underordnet om du sidder eller ligger, det vigtigste er at du finder dig så godt til rette, at du kan glemme resten af kroppen og kun fokusere på vejrtrækningen. Luk gerne øjnene, og begynd med at lytte til det naturligt flydende åndedræt. Når du føler dig klar, så begynd, i et roligt tempo, at tælle på din indånding, ind-2-3 og se om du kan gøre udåndingen ligeså lang ved på samme måde at tælle, ud-2-3. Det kan være du i starten kun tæller til et par stykker, det afhænger både af åndedrættets rytme, og tempoet hvormed du tæller, men søg at gøre ind- og udånding lige lange.

Du kan variere dette åndedrag ved at tælle langsommere, ind…-2…-3…, eller tælle til flere lidt efter lidt, ind-2-3-4-5. Du kan også vælge at tælle til flere på indåndingen end udåndingen, ind-2-3-4-5, ud-2-3, eller omvendt, ind-2-3, ud-2-3-4-5. Du kan vælge at holde vejret et øjeblik efter indåndingen, og holde vejret et øjeblik igen efter udåndingen. Så kan du tælle: ind-2-3-4, hold-2-3-4, ud-2-3-4, hold-2-3-4, eller igen variere med forskellige længder.

Hvis det med at tælle virker forstyrrende for dig, måske er du mere musikalsk end matematisk, kan du også vælge et ord eller et lille mantra (en sætning), meget gerne noget der betyder noget for dig, eller som kan relateres til afslapning eller yoga, men vigtigst er det at det er dit eget, dvs. det kan være noget der fylder lige nu, og er noget helt andet næste gang, eller noget mere universelt for dig. Det kan dog være en fordel at finde et mantra eller ord som passer med det antal stavelser, som du talte til til at starte med.

Hvis du derimod ikke er så auditiv, men mere visuelt orienteret kan de være en fordel at forstille dig en figur, igen hvis du er mere matematisk, en geometrisk figur, som en linje, ind-langs/måske over linjen, ud-tilbage/eller under. Eller hvis du holder pauser mellem ind- og udåndingen, et kvadrat eller rektangel, ind-langs den første side, hold-langs den næste side, ud-langs den tredje side, og hold-langs den fjerde. Det kan naturligvis også være en cirkel, eller et ottetal, hvis der ikke er tale om lige lange perioder.

Sidste mulighed jeg kan komme på (der er muligvis mange flere, men disse er de metoder jeg selv bruger i min undervisning), er også for dig som er visuel, men her er det at forestille sig havet, med bølgerne mod stranden, værende indåndingen, og når bølgerne trækker sig tilbage udåndingen. Denne metode er mere fri, og stiller lidt større krav til en rytmisk sans, da der her ikke er de samme rammer at hænge rytmen op på, til gengæld er det den form for fokus som ligger bedst op til decideret visualisering (se mere om dette under indlægget herom).